KONTORSLOKALER


I Arenans söderfasad finns kontor i sex plan, från 500 kvm till 1500 kvm per plan. Nya lokaler kan anpassas efter hyresgästens behov. Lokalerna är helsprinklade. Fjärr-värme och vattenburen komfortkyla. Kontorsentrén ligger mitt emellan de båda huvudentreérna till Arenan. Dubbelhiss till kontoren.

Lunchrestaurang finns huset. Arenans totala kontorsyta är 7950 kvm