TRÄNINGSHALL


Träningshallen ligger i direkt anslutning till Arenans norra gavel. Träningshallen används inte bara för idrotts evenemang utan även som utställningshall.


För uthyrning klicka på

malmoarena.com/traningshall